Tag: ตาคะแนนพรีเมียร์ลีก -ตรวจผลสอบกพ

เปิดทรัพย์สิน “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ทรัพย์สิน 44 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 75 ราย เข้ารับตำแหน่ง สส. จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที…